RASPORED TRENINGA

 RASPORED TRENINGA

 PONEDJELJAK

20.30-22 sata stara dvana OŠ Ksaver Šandor Gjalski

 

 UTORAK

17-18 sati dvorana OŠ, Škola rukometa 

20.30-22 sata Sportska dvorana, 2002.-2008. godište

 

 

 

 

 ČETVRTAK

17-18 sati dvorana OŠ, Škola rukometa 

20.30-22 sata Sportska dvorana, 2002.-2008. godište

 

 

 PETAK

 

SUBOTA

20.30-22 sata Sportska dvorana, 2002.-2008.  godište

 

10-11 sati dvorana OŠ, Škola rukometa 

 

 

ZA SVE INFORMACIJE U SVEZI TRENINGA MOŽETE NAZVATI TRENERA ILI PREDSJEDNICU KLUBA.