RASPORED TRENINGA

 RASPORED TRENINGA

 PONEDJELJAK

16.30-18 sati dvorana OŠ, 2006./2007.godište

20.30-22 sata stara dvana OŠ, 2002. godište

 

 UTORAK

17-18 sati dvorana OŠ, Škola rukometa 2008. i mlađi

20.30-22 sata nova dvorana, 2002.godište

 

 

 

 

 ČETVRTAK

17-18 sati dvorana OŠ, 2006./2007.godište

20.30-22 sata nova dvorana, 2002.godište

 

 

 PETAK

 

SUBOTA

20.30-22 sata nova dvorana, 2002.2006. 

 

9-10 sati  dvorana OŠ, 2006/2007. godište 

10-11 sati dvorana OŠ, Škola rukometa 2008. i mlađi

 

 

ZA SVE INFORMACIJE U SVEZI TRENINGA MOŽETE NAZVATI NA MOB. 0989683378